U6:Matrixi film inspireeris teadust

„Matrixi“ film inspireeris füüsika teaduse arengut

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Miks me näeme aja aeglenemist just kehade liikumiste ( s.t. nende kiiruste ) aeglenemises? Ja kui aeg on üldse peatunud, siis kehade liikumist üldse enam ei eksisteerigi. Miks on olemas just selline seos aegruumi ja keha liikumise vahel?
Aeg ja ruum ei saa olla teineteisest lahus – nii on ka liikumisega. Aeg, ruum ja liikumine – need kolm „komponenti“ ei saa olla teineteisest lahus.
See oli ajas rändamise füüsikateooria ajaloo üks esimesi avastusi, mis tehti juba 2005. aastal. Kusjuures selline mõttekäik ilmnes ulmefilmi „Matrix“ vaatamisel, mille korral tekkisid küsimused aegruumi ja liikumise vahekorra kohta. Seetõttu võib öelda, et „Matrixi“ film mõjutas ajas rändamise füüsikateaduse arengut.
Aja ja ruumi omavahelistest seaduspärasustest ilmneb, et aeg ja ruum on tegelikult illusioonid, mille tekitab liikumine. Kehade enda liikumised Universumis jätavad sellise „mulje“, et need toimuvad ruumis ja kestavad teatud ajaperioodi.
Aega ja ruumi ei ole reaalselt tegelikult olemas, mis on ainult fundamentaalse tähendusega. See tähendab, et see ei ilmne otseselt meie nähtavast maailmast, sest selline aja ja ruumi füüsika, mis esineb relatiivsusteoorias ja kvantmehaanikas, baseerub tegelikult aja ja ruumi eksisteerimise illusioonil. Aeg oleks nagu liikuv.
Märksõnad: matrix, film, teadus, füüsika, aegruum.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.