U24:Homofoobia lugu

Homofoobsed inimesed suruvad alla enda seksuaalseid orientatsioone

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Mõned looduses elavad liblikad on pool emased ja pool isased, mille liigi nimi on bilateral gynandromorphs ( gynandromorph tähendab arenguhäiret ). Seda esineb ka lindudel.
Kuid meist erinevaid „olendeid“ nagu näiteks seksuaalvähemusi ja transseksuaale inimühiskonnas enamasti ei sallita ning seetõttu on nende vastu suunatud inimeste agressioon, mis väljendub kiusamises ja vihkamises.
Teaduslikud uurimused ( N. Weintstein, R. Ryan, R. ja E. Dic ) on näidanud, et selle põhjuseks võib olla inimese enda seksuaalse orientatsiooni eitamine ja sellest tulenevalt tekib hirm nende enda allasurutud himude esile kerkimisest ning seetõttu tekib vajadus rünnata homoseksuaale. See tähendab seda, et homofoobsed inimesed võivad alla suruda enda seksuaalseid orientatsioone.
Inimeste ja loomade ( s.t. imetajate ) psüühika, instinktid ja emotsioonid on üldjuhul samasugused, kuid inimestel on need rohkem tahtele alluvad. Sellest tulenevalt võivad paljud inimühiskonna ja majanduslikud probleemid tuleneda loomariigi seaduspärasustest.
Inimeste ja loomade käitumiste sarnasusi on uurinud paljud teadlased nagu näiteks inglane Desmond Morris oma raamatutes „Alasti ahv“ ja „Inimloomaaed“.
Evolutsioon inimühiskonnas ei ole ära kaotanud selliseid inimloomuse ürglooduslikke instinkte nagu näiteks ksenofoobia, salakavalus, agressiivsus, ahnitsemine, „kambavaim“ ja patriotism. Kuid seejuures peab arvestama seda, et inimeste humaansuse ja instinktide tasemed on aga väga erinevad.
Loomalike ja barbaarsete tendentside avaldumist suudavad ära hoida inimeste haritus ja eetiline ning moraalne kasvatus. Sarnaselt loomadega on ka inimestel vajadus psühhotroopsete ainete järele. Näiteks šokolaad, alkohol, kohv või erinevad uimastid nagu kanep. Näiteks elevandid otsivad ja söövad puuvilju, mis on käärinud. Pärast seda tunnevad nad end hästi.
Allikas: www.maailmataju.info
Märksõnad: arenguhäire, homod, animaalsus, loomariik.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.