U20:Argonath ja natsisaksamaa

J.R.R.Tolkien sai „Sõrmuste Isanda“ jaoks inspiratsiooni Adolf Hitlerist?

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal oli kasutusel selline tervitusviis, mida nimetatakse „Hitleri-tervituseks“ ehk „Saksa tervituseks“. See koosnes parema käe ettesirutamisest ja hüüdest „Heil Hitler!“. Adolf Hitler oli öelnud: „Mina olen füürer! Ma kehtestan tervituse „Heil Hitler!“.“
Hitleri-tervitus oli üks osa 20. sajandi ühe suurima diktaatori ja massimõrvari Adolf Hitleri isikukultusest. Hitleri-tervituse kasutamine on tänapäeval kriminaalkorras karistatav Saksamaal, Austrias, Tšehhis ja osaliselt ka Rootsis.
Kuid J.R.R.Tolkieni väljamõeldud maailmas eksisteerivad kujud, mida nimetatakse „Argonathiks“. Argonath on hiigelsuured kujud, milles on kujutatud Isildurit ja Anarioni. Need „asuvad“ Nen Hithoeli sissepääsu juures ja need on ehitatud Romedacil II käsul. Need ehitati 1340. aastal Kolmandal Ajastul.
Nende kujude juures on tähelepanuväärne see, et need sarnanevad Hitleri-tervitusega, mida me eespool kirjeldasime. Fakt on see, et J.R.R.Tolkien kirjutas „Sõrmuste Isanda“ romaani just II maailma sõja ajal ehk Adolf Hitleri vallutussõdade ajal. Ehkki kujud sarnanevad tõesti hiigelsuurte natsitervitustega, ei saa Tolkieni elulugu uurides järeldada, et Tolkien oleks olnud suur Hitleri austaja, mis siis kajastuks ka tema maailma kuulsal romaanil. Tõenäoliselt sai Tolkien inspiratsiooni natsitervitusest väljamõelda need imelised suured kujud, ehkki ise ta ei olnud kindlasti nats.
„Sõrmuste Isanda“ romaanis etendavatel kujudel oli eesmärgiks keelata võõrastel Emyn Muilist jõge pidi kaugemale tulla. See pole aga üldse seotud Hitleri-tervituse ega natsi ideoloogiaga. Sarnasus nende kahe vahel on ainult väline, mis viib mõttele, et Tolkien sai kujude vormimiseks inspiratsiooni just Hitleri-tervitusest. Argonathi mõlemad kujud on kaljumäe mõõtu, kandsid kirvest ja vasak käsi on neil ette sirutatud. Hitleri-tervituses oli parem käsi ette sirutatud.
Allikad: „Sõrmuste Isanda“ romaanid.
Märksõnad: Tolkien, Adolf Hitler, Sõrmuste Isand, natsisaksamaa.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.